Witamy!
Znajdujesz się na stronie głównej centralnego elektronicznego systemu informowania o nieprawidłowościach Woolworth Polska sp. z o.o.

Zleciliśmy kancelarii prawnej PARK | Wirtschaftsstrafrecht., w tym przypadku dr Tobias Eggers, utworzenie i obsługę tego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz pełnienie funkcji rzecznika praw obywatelskich.

Użytkownik może przesyłać informacje za pośrednictwem tego biura zgłoszeń, które jest niezależne od instrukcji, jeśli otrzyma informacje o naruszeniach zgodności w związku z działalnością zawodową lub przed rozpoczęciem działalności zawodowej, w szczególności o naruszeniach zgodnie z § 2 niemieckiej ustawy o ochronie sygnalistów (HinSchG).

Możesz również skorzystać z Centrum raportowania, aby przesłać informacje na temat praw człowieka lub ryzyka środowiskowego lub naruszeń praw człowieka lub obowiązków środowiskowych zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG). Aktualną wersję regulaminu można znaleźć tutaj.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości, zostanie ono odebrane bezpośrednio i wyłącznie przez Tobias Eggers. W tym filmie Tobias Eggers przedstawia siebie i swoje obowiązki jako rzecznika praw obywatelskich.

W jaki sposób system chroni zgłaszającego:
  • System chroni poufność tożsamości osób wymienionych w sekcji 8 HinSchG, tj. przede wszystkim osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
  • Jeśli chcesz, Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane całkowicie anonimowo. 
  • Wszystkie informacje są szyfrowane od końca do końca, dzięki czemu poufne informacje są bezpieczne.

Jaki temat chcesz zgłosić?

Ten punkt zgłaszania ma zastosowanie do wszelkich przestępstw zgodnie z sekcją 2 HinSchG, tj. przestępstw, które są karalne na mocy prawa lub są przestępstwem regulacyjnym. Ponadto można zgłaszać określone naruszenia przepisów federalnych lub stanowych oraz bezpośrednio obowiązujących aktów prawnych UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Naruszenia LkSG można zgłaszać w sekcji "Zagrożenia/naruszenia praw człowieka lub środowiska".

Jeśli nie możesz jednoznacznie znaleźć tematu, wybierz "Wykroczenia zgodnie z § 2 HinSchG".

Jeśli Twoje zgłoszenie nie wchodzi w zakres HinSchG lub LkSG i w związku z tym inna osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za Twoją sprawę, otrzymasz poufną informację zwrotną.


Zewnętrzne ośrodki sprawozdawcze

Możliwość złożenia raportu za pośrednictwem platformy sprawozdawczej Woolworth Polska sp. z o.o. nie wyklucza możliwości złożenia raportu zewnętrznego do właściwych organów, instytucji lub innych agencji rządu federalnego, krajów związkowych lub Unii Europejskiej. W szczególności mogą to być
  • centralne zewnętrzne centrum sprawozdawcze Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (BfJ)
  • system informowania o nieprawidłowościach Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin
  • system zgłaszania nieprawidłowości Federalnego Urzędu Kartelowego (BKartA)


Języki niealfabetyczne: عربي, বাংলা, हिंदी, اردو